Balance i det Feminine & Maskuline Lederskab

af | mar 22, 2023 | 0 Kommentarer

Balance i det Feminine & Maskuline Lederskab har ikke været et tema, men det er heldigvis ved at ændre sig. Uanset om vi taler Business, offentlige systemer eller privat, har det Feminine og Maskuline været ubalanceret i det personlige- og relationelle lederskab. I mange år har vi været styret og drevet af det ubalancerede maskuline lederskab. Stødt og roligt kørt mod afgrunden. uden at skele til det hele menneske, vores suverænitet hver især, og vores forbundethed.

Jeg deler her mit take på Den Ny Tids Bevidste Lederskab og det jeg ser der åbner sig og er i vækst. Tag hvad du kan bruge og lade resten ligge.

Deler de Muligheder, Glæder og Mening jeg ser der er i at vi kommer hjem i os selv. Rejsen hjem i os selv som hele mennesker og (verdens)samfund.

Har du en længsel i dig efter noget andet og bedre? Vil du være med til at skabe den nye verden der åbner sig i takt med at den gamle falder fra hinanden?

Kvinder og Mænd har begge sider i sig

Både kvinder og mænd har en Feminin og Maskulin side i sig. Jo mere balanceret de to sider er i os, des mere balance er vi i som hele mennesker. Og den Energi vi udsender indefra og ud = det skaber resultaterne i den ydre verden.

Det Feminine: mærke, føle, væren, empati, kærlighed – Det maskuline: målsætning, handling, disciplin, mod

Det ubalancerede Feminine & Maskuline

Det ubalancerede Feminine er kommet til udtryk i at vi har overhørt og lukket af for vores behov og følelser. Vi har lukket af til hjertet og ladet hovedet bestemme alt for meget.

Hvor har du overhørt dine behov og følelser?

Det ubalancerede Maskuline har givet sig udslag i tidsmæssige urealistiske deadlines og målsætninger – mere, hurtigere, højere – knokleri de færreste kan holde til.

-og fælles for begge sider: hvor har du lagt din autoritet over i andre (f.eks. politikere, lærere, læger, forældre osv.) frem for at trække den hjem i dig selv og stole på det unikke du ER?

Balance mellem det Feminine og Maskuline i os

Det balancerede Feminine & Maskuline

Når vi er balancerede i det Feminine Lederskab af os selv, har vi kontakt til vores hjerte. Vi mærker, lytter og tager os kærligt af vores Følelser og Behov. Vi er bevidste om at træffe valg ud fra vores Intuition og Værdier. Når vi tillader at mærke, ved vi også hvad der  er det sande for os at sige ja og nej til.

Det Maskuline Lederskab (den her glæder jeg mig personligt til der bliver foldet meget mere ud 😉 ) -når den side af os er balanceret så bruger vi vores disciplin til at skabe. Skabe i et naturligt tempo og tidshorisont. På den maskuline side hører også Mod til. Her bruger vi modet til at sige Ja til det der føles sandt i os, og Nej til det vi mærker er et “no go” (følelser = det feminine i os)

-og fælles er vi har bevidsthed om samspillet mellem de to sider, og hvornår vi bruger dem. Vi er bevidste om at tage ansvar for os selv som hele mennesker, og i vores relation til andre mennesker. Vi skaber til gavn for helheden og de reelle naturlige behov.

Og nu til det bedste – Rejsen der giver Mening

Det er en stor rejse vi skal på = hjem i os selv som hele mennesker. Rejsen hjem i os selv hvor vi er i balance med vores Feminine og Maskuline sider -kvinder og mænd.

Bliver det nemt? nej sikkert ikke, så var der nok flere der havde gjort det noget før. Men det bliver Ærligt og Autentisk. Rejsen hjem i os selv giver mere Mening og Glæde når vi træffer valg ud fra Hjertet i et tempo der giver energi og som vi kan holde til.

Vil du være med til at bygge et nyt (verdens) samfund op? Alt det der ikke er balanceret og tjener fælleskabet og helheden, vil vælte og falde fra. Tiden kalder på nyt og andet, kan du mærke det? Toget kører om vi hopper på eller ej.

Vi ses derude
/Sanne Toft

Linkedin

HeartSimpleFunLeadership

Power Energikort – Dansk

Power Energycards – English

Instagram

Facebook Group. HeartSimpleFun Leadership – Sanne Toft

Facebookpage Sanne Toft

HeartSimpleFun LEADERSHIP

Essentielle Olier

Seneste indlæg