Handelsbetingelser

Alle kurser, produkter og forløb på denne hjemmeside, udgår fra Sanne Toft (Registreret firmanavn: Sanne Toft) , CVR nr. 30675223 ℅ Sanne Toft, Søstjernevej 19c, 7790 Thyholm. Jeg kan kontaktes på: mail@sannetoft.dk.

Alle priser er i danske kroner (DKK) incl. moms, ellers fremgår det ved produktet.

Alt i shoppen kan købes med både Dankort, kreditkort og Mobilepay.

For alle køb i shoppen forventes du selv at kontakte os, hvis du skifter kort – mail@sannetoft.dk

Betalingsbetingelser vedrørende produkter

Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Der gives ikke penge retur for onlineprodukter.

Sanne Toft kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os.

Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os på: mail@sannetoft.dk.

Du modtager også kvittering for dit køb på din mailadresse, og det er dit eget ansvar at gemme denne.

Betalingsbetingelser vedrørende  workshop, forløb, og mentoring

Workshops, forløb og mentoring afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis workshops, forløb eller mentoring mod forventning skulle blive aflyst, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Workshops, forløb og mentoring betales før forløbets start.

Særligt udbudte Mentor-forløb der er opdelt i moduler, kan betales  i rater. Se betalingsmuligheder ved hvert forløb

Tilmelding er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før kursusstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen plus moms. Vil afbestille, når der er under 14 dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit kursusgebyr til nogle af vores andre ydelser. Når der er 14 dage eller under til kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur.

Køb af one to one-mentoring er bindende. Du kan ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende net- og telefonforbindelse eller møde op på det aftalte tidspunkt.

Rettigheder

Sanne Toft har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, mentoring, abonnementer og forløb. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Sanne Toft´s virksomhed. Sanne Tofts navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Sanne Tofts navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Sanne Toft berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Sanne Toft er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Sanne Toft måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, mentoring, forløb, workshops og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Sanne Toft skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Sanne Toft har handlet simpelt uagtsomt. Køberen af ydelser og produkter fra Sanne Toft, har personligt ansvar for eget liv. Køberen har personligt ansvar for valg, beslutninger og forvaltning der er træffes ifbm. brug af ydelser og produkter fra Sanne Toft. Sanne Tofts erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog:

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Sanne Toft kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk, tysk eller engelsk.

Lovvalg og værneting:

Uoverensstemmelser mellem Sanne Toft og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

 

© 2014 Sanne Toft. Alle rettigheder forbeholdes. Sanne Toft, Søstjernevej 19c, 7790 Thyholm, CVR-nr. 30675223