Teamcoaching – ProduktivitetsStyrker

Områder der har indflydelse på at skabe High Performance Teams

ProduktivitetsStyrker - Copywrite: Team Coaching International

ProduktivitetsStyrker – Copywrite: Team Coaching International

Teamledelse

Der er stærke lederskabsfølelser. Teammedlemmerne tager initiativ og viser lederskab når behovet viser sig. Teamlederen eller sponsorrolle er klar og understøttende for teamet som helhed. Temalederen benytter sig af en bred vifte af ledelsesværktøjer alt efter situationen. og håndterer kompetenceproblemer i teamet.

Proaktiv

Forandringer bydes velkomne og ses som nødvendige for teamet og resten af organisationen. Teamet reagerer hurtigt og fleksiblet med positivitet og kreativitet når forandringer byder sig til.

Beslutningsdygtighed

Teamet har en klar og effektiv beslutningsproces som har vist sin gavnlighed i tidens løb.

Ressourcer

Teamet ønsker opnår og benytter de relevante ressourcer og den uddannelse, der er nødvendig for at de kan nå deres mål. Der er den nødvendige ekspertise i Teamet for at målene kan nås, og en stemning af “dobbelt bonus” snarere end en “lige for lige” holdning.

Fælles fodslag

Teamet føler de deler den fælles mission og det fælles formål. Vi sætter samarbejde, fællesskabsfølelse og gensidig tillid højt. Der er fælles ejerskab til resultaterne

Mål og Strategier

Teamet har klar og udfordrende mål. Der er enighed og accept af strategier og prioriteringer. der er en fornuftig sammenhæng mellem resultater og den anerkendelse, belønning og kompensation de udløser. Teamet er stærkt modstandsdygtig og kæmper gerne for at nå målene.

Ansvarlighed

Roller og ansvar er tydelit fordelt og en ansvarsfølelse for genneførsel og afslutning. Teammedlemmerne holder aktivt hinanden ansvarlig for de aftaler teamet indgår.   Copywright: Teamcoaching International