Teamcoaching – PositivitetsStyrkerne

Områder der har indflydelse på at skabe High Performance Teams

Optimisme:

PositivitetsStyrker Copyright: Team Coaching International

PositivitetsStyrker
Copyright: Team Coaching International

Teamet har en inspirerende fælles Vision. Teammedlemmerne er entusiastiske, positive og sætter pris på hinanden. Der er meget lidt kyniske, pessimisme, hjælpeløshed og “hængen fast i det gamle”

Kommunikation

Klar og effektiv kommunikation sættes højere end de mindre direkte kommunikationsformer, som strategiske alliancer, sladder og “vende ryggen til”

Konstruktivt samarbejde

Konflikt opfattes som en mulighed for udvikling, læring og kreativitet. Teamet undgår at Kritsere og pege fingre eller gå i forsvarsposition. Vi giver og modtager feedback med glæde

Værdsætter forskellighed

Teamet dømmer ikke, men sætter pris på forskellighed i tankegang, ideer, baggrund, perspektiver, personligheder, tilgange og livstil. Foskellighed og mangfoldighed opfattes som særdeles vigtigt

Tillid

Det er trygt at sige sin ærlige mening i teamet, uden frygt for repressalier. Vi kan stole på hinanden, og man kan regne med os. Vi siger sandheden, selv om det er ubehageligt eller upropulær

Respekt

Gensidig respekt og indbyrdes gode forhold præger stemningen. Vi tolererer ikke foragt eller fjendtlighed. Vi giver andre medlemmer i teamet handlekraft, så de kan byde ind

Fællesskabsfølelse

Vi føler en tilknytning til vores team. Teamet er opmærksomme på, at anerkende og fejre succeser. Indlevelsesevne, legelyst og humor karakteriserer teamet   Copyright: Team Coaching International